Så väljer du rätt säkerhet för LTE-infrastrukturer (4G)

Mobilnätsoperatörer möter många utmaningar när det gäller att skydda sina LTE-infrastrukturer (4G), och många fler utmaningar kommer i framtiden. Det här whitepapret hjälper dig att välja rätt säkerhet för din LTE-infrastruktur.

Den operatör som vill växa och anpassa sig till framtida möjligheter med sakernas internet (internet of things, IoT) och 5G behöver en mogen och flexibel plattform för public key infrastructure (PKI). De viktigaste faktorerna (vi går igenom var och en av dem i whitepapret) när man väljer säkerhet för LTE-infrastrukturer är:

  • Hög säkerhet
  • Skydd mot interna hot
  • Leverantörsoberoende
  • Automatiskt certifikatutgivning
  • Framtidssäkerhet
  • Skalbarhet, hanterbarhet och tillgänglighet
  • Stöd för flera användningsområden och multitenans
  • Bra meritlista

Vi anser att vår PKI-plattform Nexus Certificate Manager är det rätta valet i många fall, och vi förklarar varför i det här whitepapret.

Ladda ner whitepaper

Additional info regarding your form, privacy policy, etc.