Så väljer du rätt system för fysisk identitets- och åtkomsthantering (PIAM)

Ett centraliserat system för fysisk identitets- och åtkomsthantering (physical identity and access management, PIAM) gör livet lättare för alla i din organisation. Men att välja rätt PIAM-system är ingen lätt uppgift. Den här guiden ger dig 10 övergripande frågor och 13 praktiska detaljfrågor du behöver ställa för att göra rätt val.

Ett PIAM-system hämtar information från HR-systemet och Active Directory, knyter behörigheter till användaren, utfärdar kort eller andra identitetsbärare, och uppdaterar sedan alla fysiska och digitala system för åtkomstkontroll. När alla viktiga processer för att utfärda, ändra och återkalla kort och andra identitetsbärare hanteras i ett centraliserat system kan du också säkerställa spårbarhet och möjliggöra revisioner, vilket EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) kräver.

Exempel på övergripande frågor och praktiska detaljfrågor du behöver för att välja rätt PIAM-system är:

  • Hur kan jag standardisera min säkerhetsorganisation och göra ett införande i enlighet med bästa praxis?
  • Hur framtidssäkrar jag hela min säkerhetsinvestering?
  • Vilka PIAM-system hanterar såväl anställda som konsulter och besökare?
  • Behöver vi olika typer av manuellt godkännande för att säkerställa en identitets tillförlitlighet innan vi utfärdar ID-kort, och vilka PIAM-system kan i sådana fall hjälpa mig att göra det obligatoriskt?
  • Vill jag använda mina passer- och inloggningskort även för visuell identifiering, och vilka PIAM-system kan i sådana fall utfärda kort med foton och signatur?
  • Vilka PIAM-system hjälper mig följa EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR)?

 

"I appreciate how Nexus is constantly improving and innovating. I also feel secure in the hands of Nexus"

MIKE JARRET, COMPANY CORP.