Whitepaper: Så här implementerar du tvåfaktorsautentisering (2FA) till Office 365 med Nexus Personal Mobile

De flesta organisationer har kritiska resurser och hemlig information i Office 365, som måste skyddas mot obehörig åtkomst. Lokala och internationella dataskyddslagar och förordningar måste också beaktas. Genomförandet av tvåfaktorsautentisering (2FA) för inloggning i Office 365 är en viktig pusselbit för att flytta in i molnet utan att äventyra säkerheten. 2FA skyddar mot phishing, lösenordsprickning, nyckelloggning och många andra typer av identitetsstöld.

Detta whitepaper går igenom det breda utbudet av 2FA-lösningar som finns och vikten av att välja en lösning som uppfyller grundläggande krav.

2FA-lösningen bör

  • Inte behöva hantera eller synkronisera användarlösen i molnet, eftersom det kan äventyra säkerheten. Det ökar också den administrativa bördan.
  • Låta dig fortsätta att använda identiteter från din lokala Microsoft Active Directory för Office 365 och andra molnapplikationer.

 

"I appreciate how Nexus is constantly improving and innovating. I also feel secure in the hands of Nexus"

MIKE JARRET, COMPANY CORP.