Så använder du organisationens tjänstekort för att möjliggöra elektroniska underskrifter

En viktig pusselbit för att kunna digitalisera i den offentliga sektorn är att möjliggöra pålitliga elektroniska underskrifter – och det kan vara enklare och billigare än vad du befarar. Existerande infrastruktur för att hantera tjänstekort och inloggningar kan nämligen återanvändas för att implementera avancerade digitala signaturer.

Den här guiden går igenom:

  • Vilka behov av elektroniska underskrifter organisationer inom offentlig sektor har.
  • Hur du väljer rätt signeringslösning för din organisation.
  • Skillnaden mellan digitala signaturer och elektroniska underskrifter.
  • Hur indirekt underskrift funkar.
  • Hur digitalt signerade dokument verifieras.
  • Hur du använder organisationens tjänstekort för att autentisera användare i signeringstjänsten.
  • Hur och när du bör använda BankID för att autentisera användare i signeringstjänsten.
  • Vad EU-förordningen eIDAS säger om elektroniska underskrifter och deras olika tillitsnivåer.

 

"I appreciate how Nexus is constantly improving and innovating. I also feel secure in the hands of Nexus"

MIKE JARRET, COMPANY CORP.