DOWNLOAD GUIDE

Stegen till myndighetsutfärdade e-leg i mobilen

E-legitimation i mobilen, appen eller molnet?

E-legitimation i mobilen, i Sverige känt som "mobilt Bank-ID", hjälper både medborgare och myndigheter att kommunicera på ett säkert och smidigt sätt. I den här guiden listar vi de viktigaste pusselbitarna för att få lösningen på plats.

Guiden tar upp hur ni:

  • Planerar implementeringen av myndighetsutfärdade e-leg
  • Skapar en smidig och digital registreringsprocess
  • Fördelar ansvaret mellan myndigheter och leverantörer

Vill ni digitalisera era tjänster? Guiden beskriver processen till myndighetsutfärdade e-leg steg för steg, från ansvarsfördelning och styrning, till hur ni ska tänka vid val av samarbetspartners.

"Nu har vi möjlighet att kunna samverka digitalt med myndigheter och företag på ett helt annat sätt än tidigare."

CHRISTER BORGH, HUDDINGE KOMMUN.