Därför bör du använda ett centralt system för fysisk identitets- och åtkomsthantering (PIAM)

De flesta organisationer har ett stort antal identiteter att hantera, och identiteter behöver läggas till när nya medarbetare börjar och tas bort när andra slutar. Information om medarbetares accessrättigheter måste också löpande uppdateras, till exempel när en anställd får en ny roll. Dessutom behöver besökare och underleverantörer tillfälligt tillträde.

Detta whitepaper går igenom fördelarna med att använda ett centralt system för din fysiska identitets- och åtkomsthantering (physical identity and access management, PIAM):

  • Alla identiteter och åtkomsträttigheter hanteras på ett ställe, oberoende av underliggande passersystem (physical access control systems, PACS).
  • Antalet manuella processer minskas.
  • Organisationens olika policys integreras i processerna och verkställs i alla underliggande passersystem.
  • Risken för att datan är inkonsekvent minimeras.
  • Processerna blir effektiva och smidiga med hjälp av självbetjäning för användarna.
  • Behörigheter tilldelas och återkallas automatiskt.
  • Personers och objekts ändringshistorik är lätt att spåra.
  • Rapporteringen blir både flexibel och konfigurerbar, samt hanteras centralt.
  • Säkerhetsriskerna minimeras.

 

"I appreciate how Nexus is constantly improving and innovating. I also feel secure in the hands of Nexus"

MIKE JARRET, COMPANY CORP.